Клієнти

Безумовно, головним надбанням Київської обласної колегії адвокатів, як і будь-яких інших, є клієнти. Відповідно до своєї спеціалізації, надають правову допомогу як українським, так і іноземним клієнтам. Переважна більшість не лише українських, а й іноземних клієнтів люб’язно надали можливість згадувати про них (як про клієнтів) з метою рекламування практики. Однак, дотримуючись принципу обмеженого рекламування своєї практики та з урахуванням Правил адвокатської етики (далі – Правила), прагнучи жодним чином не створювати підґрунтя для введення потенційних клієнтів в оману, дотримується згаданий вище принцип: не пропонувати послуги конкретному клієнтові ані особисто, ані через посередників та не розміщувати в рекламних матеріалах відомості щодо своєї практики (оціночні характеристики, відгуки інших осіб, порівняння з іншими, заяви про вірогідність успішного виконання доручень та інші заяви, що можуть викликати безпідставні надії у клієнтів). 

Домінантність інтересів клієнтів
У межах дотримання принципу законності, в своїй практиці Київська обласна колегія адвокатів виходить з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами; інтересами колег, партнерів, співробітників; законних представників клієнтів, їхніх опікунів або піклувальників; державних, правоохоронних органів та інших осіб. Не допускаються компроміси з метою догодити суду, іншим державним органам або третім особам, якщо такі компроміси суперечать законним інтересам клієнтів і перешкоджають належному наданню правової допомоги. Не залишають без уваги порушення закону, нетактовне і зневажливе ставлення будь-кого до своїх клієнтів чи до самих себе і реагують на відповідні дії у формах, передбачених чинним законодавством.

Клієнти – юридичні особи
У відносинах щодо надання правової допомоги клієнтові – юридичній особі, при визначенні суб’єкта прав і обов’язків клієнта, і відповідному визначенні порядку реалізації своїх обов’язків Київська обласна колегія адвокатів виходить з такого: для взаємодії з клієнтами (узгодження змісту доручень, отримання дозволів на розголошення конфіденційної інформації, надання роз’яснень щодо правової позиції у справі, інформування про хід виконання доручень тощо) клієнта уособлює особа, яка від імені юридичної особи уклала угоду щодо надання останній правової допомоги, маючи на те належні повноваження, або інша особа (особи), зазначена в угоді; носієм прав та обов’язків, які при наданні правової допомоги захищають або представляють, є юридична особа як така. Якщо у спілкуванні з посадовими особами, службовцями та іншими працівниками клієнта – юридичної особи, пов’язаному із наданням правової допомоги цьому клієнтові, стає очевидним, що виникає ситуація конфлікту інтересів, – повідомляють про те, що представляють саме клієнта – юридичну особу і пояснюють свої обов’язки, пов’язані з конфліктом інтересів.

Клієнти – малозабезпечені громадяни. Благодійність
У своїй практиці Київська обласна колегія адвокатів завжди враховує, що надання правової допомоги є не тільки джерелом заробітку, а й має важливе соціальне значення, є однією з головних гарантій належного рівня захисту прав та свобод громадян і потребує відданості цьому призначенню професії, благородства та людяності. Тому намагаються надавати правову допомогу у випадках, передбачених законом, на частково оплатних засадах або безплатно. Намагаються також знаходити можливість надання правової допомоги незаможнім громадянам на частково оплатних (пільгових) засадах або безплатно і в інших випадках, прямо не передбачених законом, – виходячи з розумного співвідношення цієї роботи з повністю оплачуваною. Водночас, якщо клієнт, якого ознайомили з його правами, все-таки бажає внести гонорар, або якщо за нього це хоче зробити інша особа і це не суперечить Правилам, така оплата може бути прийнята, якщо при цьому не порушуються інші Правила. Частина гонорарів, яка надходить від клієнтів, використовуватиметься на благодійні цілі.