Голова

fullsizeoutput_41e8

________________________________________________________________________________

Знімок екрана 2019-05-21 о 19.16.54 

 _______________________________________________________________________________

Вадим Хабібуллін (ст.) | Повна автобіографічна довідка

  _______________________________________________________________________________

АВТОБІОГРАФІЯ

(скорочено на 1 арк. / повно на 9 арк.)

АВТОБИОГРАФИЯ

(сокращенно на 1 стр. / полно на 9 стр.)

(на українській мові) (на русском языке)
ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН ВАДИМ ХАБИБУЛЛИН
Адвокат (з 2003)

Голова “Київської обласної колегії адвокатів” (з 2007)

Голова Комітету інформаційної політики

та інформаційної безпеки

при Національній Асоціації Адвокатів України (з 2017).

Адвокат (с 2003)

Председатель «Киевской областной коллегии адвокатов» (с 2007)

Председатель Комитета информационной политики

и информационной безопасности

при Национальной Ассоциации Адвокатов Украины (с 2017)

Отримав вищу освіту у трьох вищих навчальних закладах (1997–2006): Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого (юрист), Київський національний економічний університет (магістр банківської справи), Національна академія внутрішніх справ (магістр права). Державний службовець 10 рангу (судовий виконавець, головний консультант суду, 1996-1999); Керівник спеціалізованої юридичної фірми («Агентство з питань боргів та банкрутства», (2000-2014); Адвокат (з 2003), Голова “Київської обласної колегії адвокатів” (з 2007); Голова Громадської ради при Державній виконавчій службі України (2011-2014); Член Колегії Державної виконавчої служби України (2011-2014); Заступник голови Громадської ради при Міністерстві юстиції України (2013-2014); Заступник голови Громадської ради при ГУ МВС України в м. Києві (2011-2014); Голова Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Національній Асоціації Адвокатів України (з 2017). Офіційно в податкових органах України задекларовано більше одного мільйона доларів США та сплачено податків до Держаного бюджету України більше одного мільйона гривень (2006-2018). Получил высшее образование в трех высших учебных заведениях (1997–2006): Национальная юридическая академия Украины им. Я.Мудрого (юрист), Киевский национальный экономический университет (магистр банковского дела), Национальная академия внутренних дел (магистр права). Государственный служащий 10 ранга (Судебный исполнитель, главный консультант суда, 1996-1999); Руководитель специализированной юридической фирмы («Агентство по вопросам долгов и банкротства», 2000-2014); Адвокат (с 2003), председатель «Киевской областной коллегии адвокатов» (с 2007); Председатель Общественного совета при Государственной исполнительной службе Украины (2011-2014); Член Коллегии Государственной исполнительной службы Украины (2011-2014); Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве юстиции Украины (2011-2014); Заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД Украины в г. Киеве (2011-2014); Председатель Комитета по вопросам информационной политики и информационной безопасности при Национальной Ассоциации Адвокатов Украины (с 2017). Официально в налоговых органах Украины задекларировано более одного миллиона долларов США и оплачено налогов в Государственный бюджет Украины более одного миллиона гривен (2006-2018).
KHABIBULLIN.KIEV.UA

twitter.com/KHABIBULLINkiev

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua.067.2096660

instagram.com/khabibullin.kiev.ua/

youtube.com/user/VadymKHABIBULLIN


 

   
Хабібуллін | БІОГРАФІЯ

khabibullin.kiev.ua/biografiya

 

Хабибуллин | БИОГРАФИЯ

khabibullin.kiev.ua/biografiya

 

   
Хабібуллін Вадим Монев’ярович (укр.)

Хабибуллин Вадим Монэвярович (рос.)

 

Народився 2 січня 1975р. в місті Потсдам, Німеччина. Громадянин України. Одружений (1992). Двоє синів (1994, 2008). Онук (2016).

Хабибуллин Вадим Монэвярович (рос.)

Хабібуллін Вадим Монев’ярович (укр.)

 

Родился 2 января 1975г. в городе Потсдам, Германия. Гражданин Украины. Женат (1992). Двое сыновей (1994, 2008). Внук (2016).

 

Хабібуллін | ОСВІТА

khabibullin.kiev.ua/osvita

(три вищі освіти)

 

Хабибуллин | ОБРАЗОВАНИЕ

khabibullin.kiev.ua/osvita

(три высших образования)

 

У 1982 – 1992р.р. навчався та закінчив середню школу №205, що на Борщагівці у СВЯТОШИНСЬКОМУ районі м. Києва.

 

У 1997 – 2006р.р. навчався та отримав вищу освіту у трьох вищих навчальних закладах: Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого (ЮРИСТ), Київський національний економічний університет (МАГІСТР БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ), Національна академія внутрішніх справ (МАГІСТР ПРАВА).

 

У 2005р. на засіданні Вченої Ради Національної академії внутрішніх справ України Вадиму Хабібулліну на одержання наукового ступеня кандидата юридичних наук затверджена тема дисертаційного дослідження (кандидатської дисертації) “ОХОРОНА АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ” (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза). У 2006р. в Національній академії внутрішніх справ склав кандидатські іспити.

В 1982 – 1992г.г. учился и закончил среднюю школу №205, что на Борщаговке в СВЯТОШИНСКОМ районе г. Киева.

 

В 1997 — 2006г.г. учился и получил высшее образование в трех высших учебных заведениях: Национальная юридическая академия Украины им. Я.Мудрого (ЮРИСТ), Киевский национальный экономический университет (МАГИСТР БАНКОВСКОГО ДЕЛА), Национальная академия внутренних дел (МАГИСТР ПРАВА).

 

В 2005г. на заседании Ученого Совета Национальной академии внутренних дел Украины Вадиму Хабибуллину на получение научной степени кандидата юридических наук утверждена тема диссертационного исследования (кандидатской диссертации) «ОХРАНА АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА» (специальность 12.00.09 — уголовный процесс и криминалистика и судебная экспертиза). В 2006г. в Национальной академии внутренних дел сдал кандидатские экзамены.

Хабібуллін | ПРОФЕСІЙНА

khabibullin.kiev.ua/profesiyna

(адвокат, з 2003,

голова адвокатського об’єднання

“Київська обласна колегія адвокатів”, з 2007)

 

Хабибуллин | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

khabibullin.kiev.ua/profesiyna

(адвокат с 2003,

председатель адвокатского объединения

«Киевская областная коллегия адвокатов», с 2007)

 

Свою трудову діяльність розпочав одразу після закінчення школи у 1992р. З 1992р. по 1994р. працював санітаром у Київському морзі та в Київській лікарні. З 1994р. по 1995р. займався підприємницькою діяльністю.

 

Свою трудовую деятельность начал сразу после окончания школы в 1992г. С 1992г. по 1994г. работал санитаром в Киевском морге и в Киевской больнице. С 1994г. по 1995г. занимался предпринимательской деятельностью.

 

 

З 1996 по 1999 р.р. працював Судовим виконавцем декількох районних судів м. Києва та був призначений Судовим виконавцем Київського міського суду (сьогодні Апеляційний суд міста Києва) з примусового виконання вироків, постанов та ухвал з кримінальних справ у частині майнових стягнень та в подальшому – головним консультантом Київського міського суду (сьогодні Апеляційний суд міста Києва).

 

В квітні 1999р. офіційно присвоєно 10 РАНГ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ.

 

12.2000р.-12.2014р. керівник спеціалізованої юридичної фірми «АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ БОРГІВ ТА БАНКРУТСТВА» (debts.com.ua).

 

З 2000р. є помічником адвоката, з 2003р. є адвокатом та з 2007р. обраний головою «КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОЛЕГІЇ АДВОКАТІВ» (advokat-oblasti.kiev.ua)

 

В 2015 приймав участь у відкритому, публічному конкурсі на зайняття посади Директора Національного Антикорупційного Бюро України (НАБУ). Увійшов до ТОП-30 претендентів зі 168 кандидатів, а за версією ЗМІ входив в ТОП-10 претендентів.

 

 

С 1996 по 1999 г.г. работал Судебным исполнителем нескольких районных судов г. Киева и был назначен Судебным исполнителем Киевского городского суда (сегодня Апелляционный суд города Киева) по принудительному исполнению приговоров, постановлений и определений по уголовным делам в части имущественных взысканий и в дальнейшем — главным консультантом Киевского городского суда (сегодня Апелляционный суд города Киева).

 

В апреле 1999г. официально присвоено 10 РАНГ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО.

 

12.2000р.-12.2014р. руководитель специализированной юридической фирмы «АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ ДОЛГОВ И БАНКРОТСТВА» (debts.com.ua).

 

С 2000г. является помощником адвоката, с 2003г. является адвокатом и с 2007г. избран председателем «КИЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ» (advokat-oblasti.kiev.ua)

 

В 2015 принимал участие в открытом, публичном конкурсе на занятие должности Директора Национального Антикоррупционного Бюро Украины (НАБУ). Вошел в ТОП-30 претендентов из 168 кандидатов, а по версии СМИ входил в ТОП-10 претендентов.

 

   
Хабібуллін | ГРОМАДСЬКА

khabibullin.kiev.ua/gromadska

(голова громадської організації

“Київська міська гільдія фахівців

з питань боргів та банкрутства”, з 2001)

 

Хабибуллин | ОБЩЕСТВЕННАЯ

khabibullin.kiev.ua/gromadska

(Председатель общественной организации

«Киевская городская гильдия специалистов

по вопросам долгов и банкротства», с 2001)

 

З 2001р. обраний та очолює на посаді голови громадську організацію «Київська міська гільдія фахівців з питань боргів та банкрутства».

 

У 2004 – 2006р.р. призначений членом Громадської Ради при Міністерстві юстиції України (Наказ Міністра юстиції України №1522/7 від 28.10.2004).

 

З лютого 2011р. по лютий 2013р. обраний членом Громадської ради при Міністерстві юстиції України та головою Постійної комісії (Протокол Установчих Зборів від 03.02.2011, Наказ Міністерства юстиції України № 510/5 від 11.02.2011). З березня 2011р. по березень 2013р. обраний членом Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та заступником голови Постійної комісії (Протокол Установчих Зборів від 03.03.2011, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №564 від 15.04.2011). З квітня 2011р. по квітень 2013р. обраний членом Громадської ради при Пенсійному фонді України (Протокол Установчих зборів від 29.04.2011, Наказ Пенсійного фонду України №59 від 29.04.2011). З листопада 2011р. по листопад 2013р. обраний членом Громадської ради при Державній податковій службі України (Протокол Установчих зборів від 04.11.2011, Наказ Державної податкової служби України №173 від 25.11.2011). З листопада 2011р. по листопад 2013р. обраний членом Громадської ради при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві та заступником Голови Громадської ради (Протокол Установчих зборів від 07.11.2011, Наказ Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві №191 від 15.11.2011). З листопада 2011р. по листопад 2013р. обраний членом Громадської ради при Державній виконавчій службі України та Головою Громадської ради (Протокол Установчих зборів від 23.11.2011, Наказ Державної виконавчої служби України №61/2 від 05.12.2011).

 

З червня 2012р. обраний членом Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 №658). З липня 2012р. призначений членом колегії Державної виконавчої служби України (Наказ Державної виконавчої служби України від 09.07.2012 №37/2).

 

З березня 2013р. по грудень 2014р. обраний членом Громадської ради при Міністерстві юстиції України та заступником Голови Громадської ради (Протокол Установчих Зборів від 15.03.2013, Наказ Міністерства юстиції України №268/7 від 01.04.2013). З квітня 2013р. по грудень 2014р. обраний членом Громадської ради при Пенсійному фонді України та заступником Голови Громадської ради (Протокол Установчих Зборів від 26.04.2013). З травня 2013р. по жовтень 2014р. обраний членом Громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України (Протокол Установчих Зборів від 28.05.2013, Наказ Міністерства доходів і зборів України №132 від 28.05.2013). З листопада 2013р. по листопад 2014р. обраний членом Громадської ради при Державній виконавчій службі України (Протокол Установчих зборів від 25.11.2013, Наказ Державної виконавчої служби України №111/2 від 25.11.2013). З грудня 2013р. по грудень 2014р. одноголосно обраний Головою Громадської ради при Державній виконавчій службі України (Протокол першого засідання Громадської ради від 25.11.2013). З грудня 2013р. по грудень 2014р. призначений членом колегії Державної виконавчої служби України (Наказ Державної виконавчої служби України від 13.12.2013 №123/2).

 

У 2014-2016р.р. обраний головою громадської організації «НОВА СОЛІДАРНА УКРАЇНА» (ncy.org.ua).

 

З лютого 2015р. по лютий 2017р. обраний членом Громадської ради при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві (Протокол Установчих зборів, Наказ Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві №183 від 23.02.2015).

 

З травня 2017р. Головою Ради адвокатів України призначений на посаду голови Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Національній Асоціації Адвокатів України.

С 2001г. избран и возглавляет в должности председателя общественной организации «Киевская городская гильдия специалистов по вопросам долгов и банкротства».

 

В 2004 — 2006г.г. назначен членом Общественного Совета при Министерстве юстиции Украины (Приказ Министра юстиции Украины №1522 / 7 от 28.10.2004).

 

С февраля 2011г. по февраль 2013г. избран членом Общественного совета при Министерстве юстиции Украины и председателем Постоянной комиссии (Протокол Учредительного Собрания от 03.02.2011 Приказ Министерства юстиции Украины № 510/5 от 11.02.2011). С марта 2011г. по март 2013г. избран членом Общественного совета при исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) и заместителем председателя Постоянной комиссии (Протокол Учредительного Собрания от 03.03.2011 Распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) №564 от 15.04.2011). С апреля 2011г. по апрель 2013г. избран членом Общественного совета при Пенсионном фонде Украины (Протокол Учредительного собрания от 29.04.2011 Приказ Пенсионного фонда Украины №59 от 29.04.2011). С ноября 2011г. по ноябрь 2013г. избран членом Общественного совета при Государственной налоговой службе Украины (Протокол Учредительного собрания от 04.11.2011 Приказ Государственной налоговой службы Украины №173 от 25.11.2011). С ноября 2011г. по ноябрь 2013г. избран членом Общественного совета при Главном Управлении Министерства внутренних дел Украины в. Киеве и заместителем Председателя Общественного совета (Протокол Учредительного собрания от 07.11.2011 Приказ Главного управления Министерства внутренних дел Украины в. Киеве №191 от 15.11.2011). С ноября 2011г. по ноябрь 2013г. избран членом Общественного совета при Государственной исполнительной службе Украины и Председателем Общественного совета (Протокол Учредительного собрания от 23.11.2011 Приказ Государственной исполнительной службы Украины №61/2 от 05.12.2011).

 

С июня 2012г. избран членом Совета председателей общественных советов при органах исполнительной власти при Кабинете Министров Украины (Постановление Кабинета Министров Украины от 20.06.2012 №658). С июля 2012г. назначен членом коллегии Государственной исполнительной службы Украины (Приказ Государственной исполнительной службы Украины 09.07.2012 №37/2).

 

С марта 2013. по декабрь 2014г. избран членом Общественного совета при Министерстве юстиции Украины и заместителем Председателя Общественного совета (Протокол Учредительного Собрания от 15.03.2013 Приказ Министерства юстиции Украины №268/7 от 01.04.2013). С апреля 2013. по декабрь 2014г. избран членом Общественного совета при Пенсионном фонде Украины и заместителем Председателя Общественного совета (Протокол Учредительного Собрания от 26.04.2013). С мая 2013г. по октябрь 2014г. избран членом Общественного совета при Министерстве доходов и сборов Украины (Протокол Учредительного Собрания от 28.05.2013 Приказ Министерства доходов и сборов Украины №132 от 28.05.2013). С ноября 2013. по ноябрь 2014г. избран членом Общественного совета при Государственной исполнительной службе Украины (Протокол Учредительного собрания 25.11.2013 Приказ Государственной исполнительной службы Украины №111/2 от 25.11.2013). С декабря 2013. по декабрь 2014г. единогласно избран Председателем Общественного совета при Государственной исполнительной службе Украины (Протокол первого заседания Общественного совета от 25.11.2013). С декабря 2013. по декабрь 2014г. назначен членом коллегии Государственной исполнительной службы Украины (Приказ Государственной исполнительной службы Украины 13.12.2013 №123/2).

 

В 2014 – 2016г.г. избран председателем общественной организации «НОВАЯ СОЛИДАРНАЯ УКРАИНА» (ncy.org.ua).

 

С февраля 2015г. по февраль 2017г. избран членом Общественного совета при Главном Управлении Министерства внутренних дел Украины в. Киеве (Протокол Учредительного собрания, Приказ Главного управления Министерства внутренних дел Украины в. Киеве №183 от 23.02.2015).

 

С мая 2017г. Председателем Совета адвокатов Украины назначен на должность председателя Комитета по вопросам информационной политики и информационной безопасности при Национальной Ассоциации Адвокатов Украины.

 

   
   
Хабібуллін | ПОЛІТИЧНА

khabibullin.kiev.ua/politichna

(Не перебуває на політичних посадах

і не є членом жодної політичної партії)

 

Хабибуллин | ПОЛИТИЧЕСКАЯ

khabibullin.kiev.ua/politichna

(Не находится на политических должностях

и не является членом ни одной

политической партии)

 

З 2009р. в політичній діяльності КООРДИНУВАВ, ОЧОЛЮВАВ ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ політичної партії у СВЯТОШИНСЬКОМУ районі в м. Києві та мав спеціалізацію з БЕЗОПЛАТНОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН (безоплатна правова допомога, поради, консультації, вів особистий прийом громадян, тощо НЕЗАЛЕЖНО від політичної приналежності чи політичних уподобань та політичного кольору).

 

У 2009 – 2010р.р. на місцевих виборах 2010р. (вибори скасовані) за партійним висуванням запрошений та кандидатура обговорювалась кандидатом на висунення в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі на БОРЩАГІВЦІ у СВЯТОШИНСЬКОМУ районі Києва по виборах депутатів Святошинської райради.

 

З 1983р. прийнятий у «жовтенята», з 1985р. прийнятий у «піонери», з 1989р. прийнятий у «комсомольці», з 2009р. прийнятий у члени Святошинської районної у місті Києві організації політичної партії “ПАРТІЯ РЕГІОНІВ” (Партія регіонів у 2009р. офіційно перебувала в опозиції до влади) та з кінця 2012р. за СИСТЕМАТИЧНІ ПОРУШЕННЯ статуту партії, публікації, виступи та особисте САМОВИСУВАННЯ на виборах до ВРУ-2012 – ВИКЛЮЧЕНИЙ З ЧЛЕНІВ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ за:

 

-(1) ВИКЛЮЧЕНИЙ З ЧЛЕНІВ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ за систематичні порушення статуту партії виключений з членів політичної партії у політичній діяльності: у 2010р. за публічний лист керівництву партії щодо «партійних кадрів» та системних порушень на місцевих виборах 2010р., у зв’язку із чим Київським апаратом партії розглядалося питання про позбавлення свідоцтва адвоката (перший раз був протиправно і незаконно за публічну позицію позбавлений свідоцтва адвоката у 2004р. та поновлений судом під час подій «ПОМАРАНЧЕВОГО МАЙДАНУ» у 2005р.);

 

 

-(2) ВИКЛЮЧЕНИЙ З ЧЛЕНІВ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ за систематичні порушення статуту партії виключений з членів політичної партії у громадській діяльності: у 2011р. за публічне не підтримання позиції партії та недопущення порушень на «виборах»: — до громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та обрання замість 20 членів громадської ради – всіх наявних 222 киян (сама більша в історії громадська рада) та офіційного публічного виступу на прес-конференції в «Інтерфакс-Україна»; — на виборах до громадської ради при Міністерстві юстиції України та обранні замість 10 членів громадської ради – всіх 110 громадян зі всієї України; — на виборах до громадської ради при Державній виконавчій службі України та обранні замість 10 членів громадської ради – всіх 45 громадян зі всієї України, — на виборах до громадської ради при Державній податковій службі України (в подальшому Міністерства доходів і зборів України) та обранні замість 15 членів громадської ради – всіх майже 100 громадян зі всієї України; — на виборах до громадської ради при ГУ МВС у м. Києві та обранні замість 10 членів громадської ради – всіх майже 70 киян; тощо;

 

-(3) ВИКЛЮЧЕНИЙ З ЧЛЕНІВ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ за систематичні порушення статуту партії виключений з членів політичної партії у політичній діяльності: у 2012р. за взяття участі у виборах до Верховної Ради України та реєстрацію шляхом самовисування, а також за офіційну публічну відмову на виборах підтримати, а у подальшому вимагати перерахунку голосів, у Святошинському районі в місті Києві в 219 виборчому окрузі кандидата у народні депутати Олександра ПАБАТА (отримав 30% голосів виборців), оскільки підтримав опозиційного кандидата у народні депутати від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Володимира БОНДАРЕНКА (отримав 45% голосів виборців), який перебуваючи в опозиції отримав найбільший результат серед всіх 10 виборчих округів Києва. У зв’язку із чим Київським апаратом партії повторно ініційовано було питання про виключення Вадима Хабібулліна зі всіх громадських рад та про позбавлення вдруге свідоцтва адвоката (перший раз був протиправно і незаконно за публічну позицію позбавлений свідоцтва адвоката у 2004р. та поновлений судом під час подій «ПОМАРАНЧЕВОГО МАЙДАНУ» у 2005р.)

 

У 2012р. на чергових виборах народних депутатів України зареєстрований шляхом САМОВИСУВАННЯ кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №219, Київ, СВЯТОШИНСЬКИЙ район, Постанова ЦВК №147 від 03.08.2012).

 

З кінця 2012р. НЕ ПЕРЕБУВАЄ НА ПОЛІТИЧНИХ ПОСАДАХ І НЕ Є ЧЛЕНОМ ЖОДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ.

 

На державній службі не був з 1999р., але задля правових та організаційних засад проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні, з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів офіційно НАДАВ ПУБЛІЧНУ ЗГОДУ на будь-яку спеціальну перевірку та Вадим Хабібуллін НЕ МАЄ ЖОДНИХ ОБМЕЖЕНЬ чи жодних ЗАБОРОН згідно закону України «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ» (ЛЮСТРАЦІЇ).

 

С 2009г. в политической деятельности КООРДИНИРОВАЛ, ВОЗГЛАВЛЯЛ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ политической партии в СВЯТОШИНСКОМ районе г. Киеве и имел специализацию по БЕСПЛАТНОМУ ПРИЕМУ ГРАЖДАН (бесплатная правовая помощь, советы, консультации, вел личный прием граждан и т.д. НЕЗАВИСИМО от политической принадлежности или политических предпочтений и политического цвета).

 

В 2009 — 2010р.р. на местных выборах 2010г. (Выборы отменены) по партийным выдвижениям приглашен и кандидатура обсуждалась кандидатом на выдвижение в депутаты в одномандатном мажоритарном избирательном округе на БОРЩАГОВКЕ в СВЯТОШИНСКОМ районе Киева по выборам депутатов Святошинского райсовета.

 

С 1983г. принят в «октябрята», с 1985г. принят в «пионеры», с 1989г. принят в «комсомольцы», с 2009г. принят в члены Святошинской районной в городе Киеве организации политической партии «ПАРТИЯ РЕГИОНОВ» (Партия регионов в 2009г. официально находилась в оппозиции к власти) и с конца 2012г. за СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ устава партии, публикации, выступления и личное САМОВЫДВИЖЕНИЕ на выборах в ВРУ-2012 — ИСКЛЮЧЕН ИЗ ЧЛЕНОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ по:

 

-(1) ИСКЛЮЧЕН ИЗ ЧЛЕНОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ за систематические нарушения устава партии исключен из членов политической партии в ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: в 2010г. за публичное письмо руководству партии по «партийным кадрам» и системным нарушениям на местных выборах 2010г., в связи с чем Киевским аппаратом партии рассматривался вопрос о лишении свидетельства адвоката (первый раз был противоправно и незаконно за публичную позицию лишен свидетельства адвоката в 2004г. и восстановленный судом во время событий «ОРАНЖЕВОГО МАЙДАНА» в 2005г.);

 

-(2) ИСКЛЮЧЕН ИЗ ЧЛЕНОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ за систематические нарушения устава партии исключен из членов политической партии в ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: в 2011г. за публичное не поддержание позиции партии и недопущение нарушений на «выборах»: — в общественный совет при исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) и избрание вместо 20 членов общественного совета — всех присутствующих 222 киевлян (самый большой в истории общественный совет) и официального публичного выступления на пресс-конференции в «Интерфакс-Украина»; — На выборах в общественный совет при Министерстве юстиции Украины и избрании вместо 10 членов общественного совета — всех 110 граждан со всей Украины; — На выборах в общественный совет при Государственной исполнительной службе Украины и избрании вместо 10 членов общественного совета — всех 45 граждан со всей Украины — на выборах в общественный совет при Государственной налоговой службе Украины (далее Министерства доходов и сборов Украины) и избрании вместо 15 членов общественного совета — всех почти 100 граждан со всей Украины; — На выборах в общественный совет при ГУ МВД в г. Киеве и избрании вместо 10 членов общественного совета — всех почти 70 киевлян; и тому подобное;

 

-(3) ИСКЛЮЧЕН ИЗ ЧЛЕНОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ за систематические нарушения устава партии исключен из членов политической партии в ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: в 2012г. за принятия участия в выборах в Верховную Раду Украины и регистрацию путем САМОВЫДВИЖЕНИЯ, а также официальный публичный отказ на выборах поддержать, а в дальнейшем требовать пересчета голосов, в Святошинском районе в Киеве в 219 избирательном округе кандидата в народные депутаты Александра ПАБАТ (получил 30 % голосов избирателей), поскольку поддержал оппозиционного кандидата в народные депутаты от политической партии «БАТЬКИВЩИНА» Владимира БОНДАРЕНКО (Получил 45% голосов избирателей), который находясь в оппозиции получил наибольший результат среди всех 10 избирательных округов Киева. В связи с чем Киевским аппаратом партии повторно инициировано был вопрос об исключении Вадима Хабибуллина из всех общественных советов и о лишении повторно свидетельства адвоката (первый раз был противоправно и незаконно за публичную позицию лишен свидетельства адвоката в 2004г. И восстановлен судом во время событий «ОРАНЖЕВОГО МАЙДАНА »в 2005г.)

 

В 2012г. на очередных выборах народных депутатов Украины зарегистрирован путем САМОВЫДВИЖЕНИЯ кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №219, Киев, СВЯТОШИНСКИЙ район, Постановление ЦИК №147 от 03.08.2012).

 

С конца 2012г. НЕ НАХОДИТСЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ НИ ОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

 

На государственной службе не был с 1999г., но для правовых и организационных основ проведения ОЧИСТКИ ВЛАСТИ (ЛЮСТРАЦИИ) для защиты и утверждения демократических ценностей, верховенства права и прав человека в Украине, с целью восстановления доверия к власти и создание условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами официально ПРЕДОСТАВИЛ ПУБЛИЧНОЕ СОГЛАСИЕ на любую специальную проверку и Вадим Хабибуллин НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ или каких либо ЗАПРЕТОВ согласно Закону Украины «ОБ ОЧИЩЕНИИ ВЛАСТИ» (ЛЮСТРАЦИИ).

 

Хабібуллін | ПУБЛІКАЦІЇ

khabibullin.kiev.ua/publikacii

(автор автобіографічної книги)

Хабибуллин | ПУБЛИКАЦИИ

khabibullin.kiev.ua/publikacii

(автор автобиографической книги)

 

Має велику кількість публікацій в тому числі антикорупційних, з котрих 7(сім) публікацій НАУКОВИХ.

 

Співавтор книги — збірника «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО БАНКРУТСТВО. Збірник нормативних матеріалів та аналітичних статей» (Київ, видавництво Юстініан, 2003).

 

Автор АВТОБІОГРАФІЧНОЇ КНИГИ:

 

Вадим Хабібуллін «ШЛЯХ ДО УСПІХУ І ПРАВНИЧОГО МАЙБУТНЬОГО. РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ/НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА», Персональний збірник правника (Повну версію книги було надруковано в 2008 році видавництвом «Юстініан», 2008, 208 сторінок (ISBN 978/966/8257/41/4, ББК, Б77).

 

Більше тисячи екземплярів розіслано/подаровано було майже у всі офіційні бібліотеки, державні органи і установи, народним депутатам, відомим громадським та політичним діячам та журналістам, а також всім, хто виявляв бажання отримати екземпляр книги).

 

Має ряд публічних справ (заяв, скарг, позовів, розслідувань, тощо) видносно ряду представників Головного Слідчого Управління МВС України, податвокої міліції, Державної реєстраційної служби України, Державного підприємства «аеропорт Бориспіль», Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Антикорупційної прокуратури України та деяких інших високопосадовців, тощо.

 

По більшості АНТИКОРУПЦІЙНИХ ГРОМАДСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ – високопосадовці притягнуті до відповідальності.

 

Має публічні коментарі, виступи та інші публікації у правничих, бізнес і громадсько-політичних виданнях та інтернет, а також виступів на радіо і телебаченні.

Имеет большое количество публикаций в том числе антикоррупционных, из которых 7(семь) публикаций НАУЧНЫХ.

 

Соавтор книги — сборника «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БАНКРОТСТВЕ. Сборник нормативных материалов и аналитических статей» (Киев, издательство Юстиниан, 2003).

 

Автор АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ КНИГИ:

 

Вадим Хабибуллин «ПУТЬ К УСПЕХУ И ЮРИДИЧЕСКОМУ БУДУЩЕМУ. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ/НЕЗАВИСИМАЯ УКРАИНА» Персональный сборник юриста (Полную версию книги было напечатано в 2008 году издательством «Юстиниан», 2008, 208 страниц (ISBN 978/966/8257/41/4, ББК, Б77).

 

Более тысячи экземпляров разослано/подарено было почти во все официальные библиотеки, государственные органы и учреждения, народным депутатам, известным общественным и политическим деятелям и журналистам, а также всем, кто изъявлял желание получить экземпляр книги).

 

Имеет ряд публичных дел (заявлений, жалоб, исков, расследований и т.д.) относительно ряда представителей Главного Следственного Управления МВД Украины, налоговой милиции, Государственной регистрационной службы Украины, Государственного предприятия «Аэропорт Борисполь», Национального банка Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Антикоррупционной прокуратуры Украины и других чиновников, и тому подобное.

 

По большинству АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ — чиновники привлечены к ответственности.

 

Имеет публичные комментарии, выступления и другие публикации в юридических, бизнес и общественно-политических изданиях и интернет, а также выступлений на радио и телевидении.

 

   
Хабібуллін | ТОРГОВА МАРКА

(знак/бренд Хабібуллін®)

Хабибуллин | ТОРГОВАЯ МАРКА

(знак/бренд Хабибуллин®)

Вадим Хабібуллін ® — офіційно має знак в Україні, офіційна торгова марка, знак для товарів і послуг. Термін «знак для товарів і послуг» та «торговельна марка» означають одне і те саме поняття і тому можуть вживатися як рівнозначні. Торгова марка є об’єктом промислової власності, юридичний захист котрого здійснюється на основі Цивільного кодексу України та закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

 

Власник знака для товарів і послуг (на основі свідоцтва Укрпатента) має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує, що цей знак «Вадим Хабібуллін®» — офіційний знак, торгова марка, знак для товарів і послуг в Україні.

Вадим Хабибуллин ® — официально имеет знак в Украине, официальная торговая марка, знак для товаров и услуг. Термин «знак для товаров и услуг» и «торговая марка» означают одно и то же понятие и поэтому могут употребляться как равнозначные. Торговая марка является объектом промышленной собственности, юридическая защита которого осуществляется на основе Гражданского кодекса Украины и Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

 

Владелец знака для товаров и услуг (на основе свидетельства Укрпатента) имеет право проставлять рядом со знаком предупредительную маркировку, указывающую, что этот знак «Вадим Хабибуллин®» — официальный знак, торговая марка, знак для товаров и услуг в Украине.

 

Хабібуллін | ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

(задекларовано більше 1млн. доларів США

сплачено податків більше 1млн. гривень)

Хабибуллин | НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(задекларировано более 1млн. долларов США

оплачено налогов более 1млн. гривен)

Вадимом Хабібулліним у період з 2006 року

 

офіційно задекларовано дохід (грошові кошти) за видами діяльності — АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (КВЕД 74.11.1) та ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВА (КВЕД 69.10) — офіційно задекларовано більше $1млн. доларів США та сплачено податків до держбюджету майже на мільйон гривень.

 

Підтримуючи вимоги Закону України «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» щодо моніторингу способу життя «ВЛАДНИХ СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ» з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», що має подаватися відповідно до цього Закону — Вадим Хабібуллін, ЯКИЙ НЕ Є «владним суб’єктом декларування» — ДОБРОВІЛЬНО, ПУБЛІЧНО ТА ВІДКРИТО вказує це.

Вадим Хабибуллин за период с 2006 года

 

официально задекларировано доход (денежные средства) по видам деятельности — АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КВЭД 74.11.1) и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРАВА (КВЭД 69.10) — официально задекларировано более $1млн. долларов США и уплачено налогов в госбюджет почти на миллион гривен.

 

Поддерживая требования Закона Украины «О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОРРУПЦИИ» по мониторингу образа жизни «ВЛАСТНОГО СУБЪЕКТА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ» с целью установления соответствия их уровня жизни имеющимся у них и членов их семьи имуществу и полученным ими доходам согласно декларации «лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», что должно подаваться в соответствии с настоящим Законом — Вадим Хабибуллин, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ «властным субъектом декларирования»- ДОБРОВОЛЬНО, ПУБЛИЧНО И ОТКРЫТО указывает это.

Хабібуллін | НАГОРОДИ Хабибуллин | НАГРАДЫ
Вадим Хабібуллін в професійній діяльності нагороджений: “Подяка”, Національна Асоціація Адвокатів України (2017); “Почесна Відзнака НААУ”, Національна Асоціація Адвокатів України (2017); Орден “Заслужений адвокат Закарпаття”, Рада адвокатів Закарпатської області (2017); Вища нагорода НААУ – орден “Видатний адвокат України”, Національна Асоціація Адвокатів України (2018); …

 

Вадим Хабібуллін в громадській діяльності нагороджений: Орден “Святий Архістратиг Михаїл”, Українська Православна Церква, Київській Патріархат, Патріарх Київській і всієї Руси-України (2012); Орденська нагорода “Громадське визнання Святошинського району міста Києва”, Національна Рейтингова провграма “Громадське визнання” (2010); …

Вадим Хабибуллин в профессиональной деятельности награжден: » Почетная Благодарность», Национальная Ассоциация Адвокатов Украины (2017); «Почетная награда НААУ», Национальная Ассоциация Адвокатов Украины (2017); Орден «Выдающийся адвокат Закарпатья», Совет адвокатов Закарпатской области (2017); Высшая награда НААУ — орден «Выдающийся адвокат Украины», Национальная Ассоциация Адвокатов Украины (2018); …

 

Вадим Хабибуллин в общественной деятельности награжден: Орден «Святой Архистратиг Михаил», Украинская Православная Церковь, Киевский Патриархат, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины (2012); Орденская награда «Общественное признание Святошинского района города Киева», Национальная Рейтинговая программа «Общественное признание» (2010);

 

Хабібуллін | СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ Хабибуллин | СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
 

twitter.com/KHABIBULLINkiev

 

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

 

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua.067.2096660

 

instagram.com/khabibullin.kiev.ua/

 

youtube.com/user/VadymKHABIBULLIN

 

Хабібуллін | КОНТАКТИ Хабибуллин | КОНТАКТЫ
 khabibullin.kiev.ua/kontakti khabibullin.kiev.ua/kontakti
 

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН БЕЗОПЛАТНО З 1999 РОКУ

 

Київ, Святошинський р-н, вул. Якуба Коласа, буд.6, під’їзд 11, поверх 1, (044)5926000

 

Поштовий зв’язок: 03146, КИЇВ-146, а/с 13

 

(044)2210666, (044)2280666, (067)2096660

 

Електронний зв’язок: 1975@KHABIBULLIN.KIEV.UA

 

Інтернет — представництво: KHABIBULLIN.KIEV.UA