Перший заступник

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕГІЇ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

3.1.   Органами управління Колегії є:

—   Загальні збори членів (учасників) Колегії;

—   Президія Колегії;

—   голова Колегії;

—   перший заступник голови Колегії;

—   заступники голови Колегії;

—   ревізійна комісія;

—   почесний голова Колегії.

3.2.    Найвищим органом управління Колегії є Загальні збори членів Колегії (надалі — Загальні збори).

3.2.1. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 членів (учасників) Колегії. Всі питання на Загальних зборах вирішуються простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах, окрім питання внесення змін (доповнень) до цього Статуту та обрання голови Колегії, першого заступника голови Колегії. Для внесення змін (доповнень) до Статуту або обрання голови Колегії, першого заступника Колегії необхідно не менше ніж 2/3 голосів членів (учасників) Колегії від загального складу членів (учасників) Колегії.

3.2.2. У період між Загальними зборами членів (учасників) Колегії може діяти Президія Колегії у складі голови Колегії, першого заступника голови Колегії, заступників голови Колегії.

3.3. Загальні збори скликаються головою Колегії або першим заступником голови Колегії по мірі необхідності, але не рідше як один раз на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані в будь-який час на вимогу не менше 1/3 членів (учасників) Колегії.

3.4.    Виконавчим органом Колегії є голова Колегії, перший заступник голови Колегії та заступники голови Колегії.

3.5. Голова Колегії обирається Загальними зборами членів (учасників) Колегії шляхом прямих виборів голосуванням строком на 7 років. На посаду голови Колегії може бути запропоновано та обрано кандидатуру члена (учасника) Колегії, стаж адвокатської діяльності якого становить не менше 7 років.

3.5.1. Почесним головою Колегії, у всіх випадках неможливості виконувати обов’язки голови Колегії може бути член (учасник) Колегії, який обирався головою Колегії.

3.6. Перший заступник голови Колегії обирається Загальними зборами членів Колегії шляхом прямих виборів голосуванням строком на 5 років. На посаду першого заступника голови Колегії може бути запропоновано та обрано кандидатуру члена (учасника) Колегії, стаж адвокатської діяльності якого становить не менше 5 років.

3.7. Заступники голови Колегії обираються Загальними зборами членів Колегії шляхом прямих виборів голосуванням строком на 3 років. На посаду заступників голови Колегії може бути запропоновано та обрано кандидатуру члена (учасника) Колегії, стаж адвокатської діяльності якого становить не менше 3 років. Заступники голови Колегії можуть бути переобрані достроково за рішенням Загальних зборів. Рішення про дострокове переобрання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від складу Колегії.

3.8. Члени ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом прямого таємного голосування строком на 1 рік. Ревізійна комісія обирається у складі не менше 3 осіб. Члени ревізійної комісії можуть бути переобрані достроково за рішенням Загальних зборів. Рішення про дострокове переобрання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від складу Колегії.

______________________________________________________________________________

 

 

Кудін Анатолій Олексійович

КУДІН Анатолій Олексійович

адвокат, Перший заступник

голови «Київської обласної колегії адвокатів»

Громадянин України 24.06.1966, правозахисник, юрист, АДВОКАТ, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4614/10,  Голова громадської організації «Комітет по боротьбі з корупцією та захисту прав», Головний редактор інформаційно-аналітичного агентства «СПЕЦКОР України», офіцер запасу, Київське Вище Військове Інженерне Двічі Червонопрапорне Училище зв’язку ім. М. І. Калиніна, Київська Національна Академія Внутрішніх Справ України, Член Громадської ради при центральному органі виконавчої влади — при МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (обраний 03.2013-03.2015), член Громадської ради при центральному органі виконавчої влади – при Пенсійному фонді України (обраний 04.2013-04.2015); Член Громадської ради при центральному органі виконавчої влади — при ДЕРЖАВНІЙ ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ (обраний 11.2013-11.2015); Член Громадської ради при центральному органі виконавчої влади — при ДЕРЖАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ (обраний 10.2014-10.2016); член «Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки» Національної асоціації адвокатів України (2019).

З нагоди професійного свята «День адвокатури України», ураховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, велике громадське значення цієї правозахисної інституції в Україні адвокат Анатолій КУДІН, перший заступник голови «Київської обласної колегії адвокатів», який своєю професійною діяльністю зробив вагомий особистий внесок у розбудову інституту адвокатури, сприяв утвердженню престижу адвокатської діяльності та підвищенню авторитету адвокатури України, демонструючи високі професійні та моральні якості — 19 грудня 2018 року нагороджений нагородою — «ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА НААУ»Нагороду «ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА НААУ» — вручив особисто Лідер адвокатури України, голова Національної Асоціації Адвокатів України, голова Ради адвокатів України Лідія ІЗОВІТОВА.

 

 

BD33544A-B7C9-4166-A3B8-EBA11641BCB3

 

КОНТАКТИ: Пошта 02166, Київ-166, а/с 9  |  +380672994747

anatoliykudin@gmail.com   |    facebook.com/anatoliy.kudin

ЗАПИС на БЕЗОПЛАТНИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

(ЗАПИС по СМС, WhatsApp 0981956293)

Вкажіть ПІБ,питання,справу! Вкажимо час!

___________________________________________________

Новини: Обвинуваченого, при захисті адвокатом Кудіним, звільнено від кримінальної відповідальності

18.11.2020, Оболонський районний суд міста Києва у складі судді Дев’ятко, за участі Прокурора, Потерпілого, Обвинуваченого громадянина та його захисника адвоката Анатолія #Кудін, провівши судове засідання в залі суду, за обвинувальним актом стосовно обвинуваченого громадянина, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, керуючись Кримінальним процесуальним кодексом України — постановив: звільнити громадянина від кримінальної відповідальності на підставі статті 46 Кримінального кодексу України, а кримінальне провадження, відкрите стосовно нього 07.07.2020 закрити.

#Адвокат Анатолій Кудін є першим заступником голови «Київської обласної колегії адвокатів», членом «Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки» Національної асоціації адвокатів України, надає професійну правничу допомогу, здійснює представництво особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення з 2011 та веде безоплатний прийом громадян.

Прес-служба

«Київської обласної колегії адвокатів»

www.ADVOKAT-OBLASTI.kiev.ua