Колегія

vizitki-01- КОКА ADVOKAT-OBLASTI.kiev.ua

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Адвокатське об’єднання «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ» (в подальшому — Колегія) є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників) (в подальшому — Адвокат — член (учасник) Колегії на правах адвоката — члена (учасника) Колегії або Адвокат — член (учасник) Колегії з правом тільки дорадчого голосу), і діє на підставі статуту.

Державна реєстрація Колегії здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Колегія має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.

Про створення, реорганізацію або ліквідацію Колегії, зміну складу її учасників Колегія протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.

Стороною договору про надання правової допомоги є Колегія. Від імені Колегії договір про надання правової допомоги підписується учасником Колегії, уповноваженим на це довіреністю або статутом Колегії.

Колегія може залучати до виконання укладених Колегією договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Колегія зобов’язана забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Правовою основою діяльності Колегії є Конституція України, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інші законодавчі акти України.

Колегія здійснює адвокатську діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Колегія здійснює адвокатську діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави.

Колегія відноситься до Адвокатури України — недержавного самоврядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Держава створює належні умови для діяльності Колегії та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.

Колегія є НЕПРИБУТКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ і утримується за рахунок членських внесків членів (учасників) Колегії.

Члени (учасники) Колегії вносять внески до Колегії в розмірі та порядку, визначених Колегією.

В разі добровільного виходу або виключення із членів (учасників) Колегії члену Колегії не відшкодовується його внесок до Колегії.

Колегія затверджена Загальними зборами засновників згідно Протоколу №1/2005 від 19.09.2005 року та зареєстрована Міністерством юстиції України згідно Свідоцтва про реєстрацію адвокатського об’єднання №466, від 17.10.2005 року. Розрахунковий РАХУНОК адвокатського об’єднання «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ» (код ЄДРПОУ 33789345) №26005300863332 в ТВБВ №10026/0124 філії – Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «ОЩАДБАНК», (Державний Ощадний банк України), МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277, адреса: 03170, Україна, Київ, вул. Тулузи, 3-А, (044)4054196.

Назва «Київська обласна колегія адвокатів» має давню історію, оскільки у її лавах побували найавторитетніші адвокати Радянського Союза та в наступному Незалежної  України, серед яких у 1978 році професійну діяльність, як консультант Президії «Київської обласної колегії адвокатів» тут розпочала Ковбасінська Галина Василівна. Невдовзі її прийняли членом «Київської обласної колегії адвокатів» і членом Президії цієї Колегії та у 1987 році колектив «Київської обласної колегії адвокатів» виявив Галині Василівні Ковбасінській високу довіру і обрав її головою Президії «Київської обласної колегії адвокатів».

На сьогоднішній день, з 2007 року адвокатське об’єднання «Київська обласна колегія адвокатів» одноголосно довірено очолювати на посаді її Голови — адвокату Хабібулліну Вадиму Монев’яровичу, який має стаж адвокатської діяльності з 2003 року та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Київської області також під керівництвом її голови Ковбасінської Галини Василівни.

______________________________________________________________________________

Вся викладена інформація, публікації, тощо носить загальний характер і не може розглядатися як конкретна юридична порада у конкретній справі. З будь-яких конкретних питань у конкретних справах — звертайтеся за порадою безпосередньо до адвокатів…

______________________________________________________________________________

Високошановні відвідувачі офіційного інтернет — представництва! Сайт постійно атакується DDoS-атаками невідомими зловмисниками! Інетфахівці вже працюють і сайт частинами відновлюється. Такі напади на комп’ютерну систему є наміром зробити комп’ютерні ресурси недоступними для користувачів. Одним із найпоширеніших методів нападу є насичення атакованого комп’ютера або мережевого устаткування великою кількістю зовнішніх запитів (часто безглуздих або неправильно сформульованих) таким чином атаковане устаткування не може відповісти користувачам, або відповідає настільки повільно, що стає фактично недоступним. Інформація відновлюється поетапно. Наперед вдячні за розуміння КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ.