Колегія

vizitki-01- КОКА ADVOKAT-OBLASTI.kiev.ua

МОНОПОЛІЯ АДВОКАТУРИ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Стаття 131-2. Для надання професійної ПРАВНИЧОЇ допомоги в Україні діє #АДВОКАТУРА. Незалежність АДВОКАТУРИ гарантується. Засади організації і діяльності АДВОКАТУРИ та здійснення #АДВОКАТСЬКОЇ діяльності в Україні визначаються законом. Виключно #АДВОКАТ здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена. {Конституцію доповнено статтею 131-2 згідно із Законом № 1401-VIII від 02.06.2016}. Розділ XV. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ: …11) представництво відповідно до статті 131-2 цієї Конституції виключно АДВОКАТАМИ у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції — з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції — з 1 січня 2019 року. Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно АДВОКАТАМИ здійснюється з 1 січня 2020 року.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ

Адвокатське об’єднання «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ» (в подальшому — Колегія) є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників) (в подальшому — Адвокат — член (учасник) Колегії на правах адвоката — члена (учасника) Колегії або Адвокат — член (учасник) Колегії з правом тільки дорадчого голосу), і діє на підставі статуту. Державна реєстрація Колегії здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Колегія має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. Про створення, реорганізацію або ліквідацію Колегії, зміну складу її учасників Колегія протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.

Стороною договору про надання правової допомоги є Колегія. Від імені Колегії договір про надання правової допомоги підписується учасником Колегії, уповноваженим на це довіреністю або статутом Колегії. Колегія може залучати до виконання укладених Колегією договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Колегія зобов’язана забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Правовою основою діяльності Колегії є Конституція України, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інші законодавчі акти України. Колегія здійснює адвокатську діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. Колегія здійснює адвокатську діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави.

Колегія відноситься до Адвокатури України — недержавного самоврядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Держава створює належні умови для діяльності Колегії та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.

Колегія утримується за рахунок членських внесків членів (учасників) Колегії. Члени (учасники) Колегії вносять внески до Колегії в розмірі та порядку, визначених Колегією. В разі добровільного виходу або виключення із членів (учасників) Колегії члену Колегії не відшкодовується його внесок до Колегії. Колегія затверджена Загальними зборами засновників згідно Протоколу №1/2005 від 19.09.2005 року та зареєстрована Міністерством юстиції України згідно Свідоцтва про реєстрацію адвокатського об’єднання №466, від 17.10.2005 року. Розрахунковий РАХУНОК адвокатського об’єднання «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ» (код ЄДРПОУ 33789345) №26005300863332 в ТВБВ №10026/0124 філії – Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «ОЩАДБАНК», (Державний Ощадний банк України), МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277, адреса: 03170, Україна, Київ, вул. Тулузи, 3-А, (044)4054196.

Назва «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ» має давню історію, оскільки у її лавах побували найавторитетніші адвокати Радянського Союза та в наступному Незалежної  України, серед яких у 1978 році професійну діяльність, як консультант Президії «КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОЛЕГІЇ АДВОКАТІВ» тут розпочала Ковбасінська Галина Василівна. Невдовзі її прийняли членом «КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОЛЕГІЇ АДВОКАТІВ» і членом Президії цієї Колегії та у 1987 році колектив «КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОЛЕГІЇ АДВОКАТІВ» виявив Галині Василівні Ковбасінській високу довіру і обрав її головою Президії «КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОЛЕГІЇ АДВОКАТІВ». У вересні 2017 року Рішенням Ради адвокатів України (#РАУ) одноголосно призначено Галину Василівну Ковбасінську головою РАДИ СТАРІЙШИН АДВОКАТІВ Національної Асоціації Адвокатів України #НААУ (фото).

На сьогоднішній день, з 2007 року адвокатське об’єднання «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ» одноголосно довірено очолювати на посаді її голови — адвокату Хабібулліну Вадиму Монев’яровичу, який має стаж адвокатської діяльності з 2003 року та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Київської області також під керівництвом її голови Ковбасінської Галини Василівниа з травня 2017 року Радою адвокатів України Вадима Хабібулліна одноголосно призначено на посаду голови «Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки» при Національній Асоціації Адвокатів України.

З нагоди професійного свята «День адвокатури України», ураховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, велике громадське значення цієї правозахисної інституції в Україні адвокат Вадим ХАБІБУЛЛІН, голова «Київської обласної колегії адвокатів», голова «Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки» при Національній Асоціації Адвокатів України, який своєю професійною діяльністю зробив вагомий особистий внесок у розбудову інституту адвокатури, сприяв утвердженню престижу адвокатської діяльності та підвищенню авторитету адвокатури України, демонструючи високі професійні та моральні якості — 19 грудня 2018 року нагороджений вищою нагородою — орденом «ВИДАТНИЙ АДВОКАТ УКРАЇНИ»Вищу нагороду НААУ — орден «ВИДАТНИЙ АДВОКАТ УКРАЇНИ» вручив особисто Лідер адвокатури України, голова Національної Асоціації Адвокатів України, голова Ради адвокатів України Лідія ІЗОВІТОВА.

69F8535B-32B3-42B3-A381-8F8C21B299D6

______________________________________________________________________________

Вся викладена інформація, публікації, тощо носить загальний характер і не може розглядатися як конкретна юридична порада у конкретній справі. З будь-яких конкретних питань у конкретних справах — звертайтеся за порадою безпосередньо до адвокатів…

______________________________________________________________________________

Високошановні відвідувачі офіційного інтернет — представництва! Сайт постійно атакується DDoS-атаками невідомими зловмисниками! Інетфахівці вже працюють і сайт частинами відновлюється. Такі напади на комп’ютерну систему є наміром зробити комп’ютерні ресурси недоступними для користувачів. Одним із найпоширеніших методів нападу є насичення атакованого комп’ютера або мережевого устаткування великою кількістю зовнішніх запитів (часто безглуздих або неправильно сформульованих) таким чином атаковане устаткування не може відповісти користувачам, або відповідає настільки повільно, що стає фактично недоступним. Інформація відновлюється поетапно. Наперед вдячні за розуміння КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ.